Zoukizomba tổ chức sự kiện và các buổi hòa nhạc, nhất là các sự kiện của châu Phi và châu Mỹ La tinh. Chú trọng vào văn hóa châu Phi hiện đại, nhưng không để mất đi truyền thống cuội nguồn. Tên của công ty là ghép của hai trường phái nhạc, Zouk và Kizomba. Zouk trong tiếng Indian có nghĩa là cuộc vui, cuộc liên hoan festiwal, còn kizomba trong tiếng Kimbundu là cuộc vui thành công.
 

www.youtube.com/user/zoukizombapl 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.zoukizomba.iportfolio.pl