Phương trâm của Quỹ là người Ormian luôn luôn là một phần quan trọng của lịch sử và văn hóa Ba lan. Qũy quan tâm đến các di sản liên quan đến người Ormian: tài liệu in, tài liệu viết tay, ảnh, trang phục và đồ dùng cho các nghi lễ tôn giáo, tranh, vật dụng và đồ lưu niệm. Những di vật này được Quỹ bảo tồn, phân loại, ngoài ra ảnh và tài liệu được số hóa, nhận dạng những bức ảnh cũ. Quỹ cũng nhận giữ hoặc có kế hoạch mua những di vật này.
Liên hệ:

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
ul. Zgoda 4/16
00-018 Warszawa
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. + 48 22 243 18 42
 
www.dziedzictwo.ormianie.pl
https://www.facebook.com/FKiDOP?fref=ts