Các điệu múa tập thể từ các nước khác nhau trên thế giới, phần lớn dựa vào các mô típ múa cổ truyền hoặc hiện đại. Trong đó có các điệu múa Ai len, Israel, Nga và của nhiều dân tộc khác.

Liên hệ:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.taniecwkregu.pl