Hội liên hiệp Tình hữu nghị Ba lan - Serbia là tổ chức có phần lớn các thành viên là sinh viên. Nhiệm vụ của hội là truyền bá văn hóa Serbia tại Ba lan, cũng như văn hóa Ba lan tại Serbia, hỗ trợ cộng đồng người Ba lan sống tại Serbia và các nước khác vùng Balkan có người Serbia sinh sống.
Nhiệm vụ chính của Hội là các hoạt động hỗ trợ giao lưu văn hoá, kinh tế, giáo dục và xã hội với các tổ chức kết nghĩa tại Serbia, với mục đích trao đổi trí thức, văn hóa, xã hội, chính trị, kinh nghiệm giữa người Serbia và Ba lan. Các hoạt động của hội giúp người tham dự có được hình ảnh thật sự, không có định kiến của Ba lan và Serbia.

Một số dự án:
- Liên hoan "Festiwal Balkan Express" quảng bá các vùng khác nhâu của châu Âu
- Tuần phim tài liệu Ba lan tại Novi Sad (Serbia) "Przegląd polskich filmów dokumentalnych. Polska w obrazie i słowie"
- Dự án từ thiện „Balkan Charity Action“
- Dự án trao đổi thanh thiếu niên "Kultura Fudbolu – Partizan/Crvena Zvezda
- Dự án giới thiệu văn hóa Serbia "VI Praskie Spotkania z Kulturą: Wielokulturowa Praga"
- Tuần lễ phim tài liệu Ba lan „Przegląd polskich filmów dokumentalnych. Co z naszą wolnością? Polska po 89.“


Liên hệ:
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej (Association d'Amitié Pologne-Serbie)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyjazniPolskoSerbskiej?fref=ts