Hội "Italiani in Polonia" được thành lập nhờ sáng kiến của giám đốc, ông Ermanno Truppa, người có ý định thành lập tổ chức này từ năm 2007. Ông quyết định thành lập Hội và đưa Hội đi vào hoạt động năm 2008. Cùng lúc đó nhiều người đã ra nhập Hội và khởi đầu các hoạt động nhằm xích lại gần hai dân tộc Ý và Ba lan. Liên hệ:

Italani in Polonia
ul. Kredytowa 8/26

tel.: 512 696 680

www.italianiinpolonia.org

www.facebook.com/italianiinpolonia?fref=ts