Cửa hàng trên mạng giới thiệu các sản phẩm thủ công của người da đỏ Peru. Ở cửa hàng có các đồ vật từ tất cả các thời kì lịch ử Peru, nhưng nhiều nhất theo kiểu Inkas. Các vật liệu mà hiện nay người Anh điêng sửu dụng không khác các vật liệu mà tổ tiên họ sử dụng cách đay hàng trăm năm: lông chim,gỗ, các hạt cây, vảy cá, đá quý.
Peruart
Ul. Sienkiewicza 40
05-840 Brwinów
 
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.peruart.pl

www.facebook.com/pages/Peruart/112413498799113