Việt Võ Đạo là nền tảng đạo đức , triết lý trong hệ thống võ Việt Nam. Liên đoàn thể thao Việt Võ Đạo hoạt động tại Vác xa va, truyền đạt cho các học trò các bí thuật của môn võ này.

Những người luyện tập Việt Võ Đạo lấy phương châm người cường tráng phải là có ích cho người khác Trong cuộc sống học viên và người thực hành môn võ này cần tuân thủ ba nguyên lý

W życiu uczeń i praktykant VVD powinien kierować się i postępować zgodnie z trzema zasadami:

  • Phát triển hài hòa cả thể xác và tâm hồn.
  • Cân bằng giauwx con người cà thiên nhiên.
  • Hài hòa trong tất cả.
Związek Sportowy Viet Vo Dao
ul. Smocza 1

www.vovinam.q4.pl