Công dân Ba Lan và Kuwait cần thị thực để nhập cảnh. Có thể xin thị thực tại Đại sứ quán Kuwait tại Vác-xa-va. Ngoài ra Đại sứ quán tổ chức các hoạt động văn hóa, chẳng hạn tổ chức những ngày văn hóa Kuwait có các nhóm Dân gian và giươpis thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
Những ngày văn hóa Kuwait được tổ chức với sự cộng tác của Đại sứ quán Kuwait.

Đại sứ quán Kuwait- Ambasada Kuwejtu
ul. Franciszka Nullo 13
00-486 Warszawa

Liên hệ:
tel. (0-22) 622 28 60, 696 46 53, 626 02 31
fax: (0-22) 627 43 14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.