Hội quảng bá hiểu biết về Albani và người Albani sống tại Ba Lan và hỗ trợ các hoạt động nhằm tăng sự hiểu biết giữa người Ba Lan và người Albani. Năm 1994 Hội tổ chức triển lãm hội họa Albani tại Viện văn hoa Hungari, tháng 11 tháng 12 năm 1996 hội tổ chức Liên hoan phim Albani ở Warszawa và ngoài ra còn nhiều hội nghi khoa học khác.

Towarzystwo Polsko-Albańskie
ul. Spacerowa 17
05-805 Otrębusy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.towpolalb.pl

www.facebook.com/pages/Towarzystwo-Polsko-Alba%C5%84skie/183445605053210