Nhóm được thành lập với mục đích liên kết những sinh viên của trường Tổng hợp Vác sa va UW quan tâm đến các khía cạnh khác nhau của nền văn hóa Địa Trung Hải .

Koło Śródziemnomorskie UW
Trực thuộc Viện Nghiên cứu Đa khoa 'Artes Liberalas'
Pałac Zamojskich
ul. Nowy Świat 69

Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.kolosrodziemnomorskie.uw.edu.pl

www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskie/65269779417