Hội hữu nghị Ba Lan - Palestin hoạt động quảng bá kiến thức về chủ đề Palestin thông qua tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội thảo, chiếu phim v.v.
Hàng năm hội tổ chức lễ Ngày đoàn kết cùng dân tộc Palestin. Hội cùng cộng tác với Nhóm Khoa học các nhà nghiên cứu Ẩ rập trường Tồng hợp Vac-sa-va

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej
Autonomia Palestyny - Strefa Gaza
ul. Haled Ibn Walid
 
Tel/fax
00972 8 2864648

www.tppp.org

www.facebook.com/towarzystwoprzyjazni.palestynskopolskiej