Trang web thành lập với mục dích dành cho người Nga thăm Vac-sa-va hoặc sống ở đây. Trên trang web có nhiều thông tin về du lịch, hướng dẫn và các thông tin về phong tục tập quán của người dân, các hoạt động văn hóa thể thao kinh tế.

Warszawa Po Rosyjsku
Rosyjski Kurier Warszawski
(projekt "Warszawa Po-Rosyjsku")
00-961 Warszawa 42, skrytka pocztowa 108


Liên hệ:
tel: (+48) 501-344-740
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.warsaw.ru
https://www.facebook.com/warsaw.ru