Đây là hiệp hội tôn giáo tập trung những tín đồ phân đạo Shui của đạo Hồi.


Liên hệ:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.shiapoland.com

www.facebook.com/shiapoland