Tổ chức di dan Quốc tế là tổ chức giữa các chính phủ, quốc gia được thành lập vào năm 1951. Có 125 quốc gia thành viên tham gia, trong đó có Ba Lan từ năm 1992. IOM chuyên về các vấn đề quản lý người di dân với lợi ích cho cả người di dân và các xã hội tiếp nhận.
IOM hỗ trợ các nước trong việc đáp ứng các đòi hỏi, thử thách xã hội kinh tế do sự di dan đưa tới, giúp đõ người di dân và bảo vệ quyền lợi của họ. Hiện nay IOM thực hiện hơn 1 770 đề án trên toàn thế giới.
IOM hoạt động trên lãnh thổ Ba Lan từ năm 2002, thực hiện các đề án chuyên về giúp đỡ những người tự nguyện hồi hương và tái hòa nhập, phòng chống di dân trái phép và chống lại tệ nạn buôn người, giúp đỡ hội nhập, sức khỏe cho người di dân và các đè án nghiên cứu.

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji Biuro w Warszawie
Tổ chức di dân Quốc tế Van phòng tại Warszawa

ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa

Liên hệ:
tel. 5389103
faks. 5389140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.iom.pl