Ý tưởng của Quỹ Macunaima hình thành trong nhóm người đa từ nhiều năm có quan hệ với nền văn hóa của các nước Mỹ La tinh. Các thành viên của Quỹ là những người tôt nghiệp Viện Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và IberoAmercan và Trung tâm Nghiên cứu Mỹ La Tinh của trường tổng hợc Vác-sa-va UW, và những người hâm mộ đa văn hóa và những người chính gốc từ Mỹ La Tinh
Fundacja Kultury Brazylijskiej "Macunaima"- Quỹ Văn hóa Brazil "Macunaima"
ul. Miączyńska 56/62
02-637 Warszawa

liên hệ:
tel/fax: 0048 22 405 01 55
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.macunaima.pl

https://www.facebook.com/FundacjaMacunaima