Trong khuôn khổ các hoạt động của đại sứ quán có xúc tiến trung gian trong việc cấp học bổng khoa học cho các sinh viên quan tâm đến âm nhạc học và văn hóa học. Đại sứ quán làm việc: 8:30-16.30
 
Ambasada Republiki Indonezji
ul. Estońska 3/5
03-930 Warszawa
Tel: +48 (22) 617 51 08
Fax: +48 (22) 617 44 55
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.