Đại sứ quán cung cấp thông tin về cơ cấu nhà nước, các ngôn ngữ, du lịch hay giáo dục của nước Bỉ. Phòng lãnh sự:
  • thứ hai-thứ sáu: od 9:00 do 13:00


Đại sứ quán Bỉ- Ambasada Belgii
ul. Senatorska 34
00-095 Warszawa

liên hệ:
  • tel: + (48) (22) 551 28 00
  • fax: + (48) (22) 828 57 11
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.diplomatie.be/warsawpl/default.asp

https://www.facebook.com/pages/Embassy-of-Belgium-in-Warsaw/486817144739324