Các giờ luyện tập tại Capoeira Liberdade được giáo sư capoeiry Ricardo 'Scooby-doo' Marquesa hướng dẫn dưới dạng open level - trên cùng giờ tập luyện tất cả các trình độ, người mới tập và người đã kỹ sảo đếu tập cùng nhau. Capoeira Liberdade Polska
Các lướp tuận luyện tại:
  • ul. Solec 38 - Studio Tańca Salsa Libre
  • ul. Bednarska 2/4 (budynek Liceum)

kontakt:

contramestre ricardo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 791-030-606
 
instrutor amarelo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+48 605 416 857

 

 

www.capoeiraliberdade.pl