www.islandia.org.pl - trang điện tử Ba Lan về Islandia, do Michał Sikorski, nhà khoa học hâm mộ và chuyên về Islandia. Trên trang điện tử này có các thông tin cơ bản liên quan đến nước này: địa lý, chính trị, lịch sử , ngôn ngữ. Ngoài ra có danh sách các nhân vật lịch sử quan trọng, các cách nấu món ăn Islandia hay các thông tin thiết thực cho người du lịch ccacs chỉ dẫn du lịch, khí hậu, giá cả và trước hết là các danh lam thắng cảnh cần thăm viếng.

Liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.islandia.org.pl