salsa.org.pl là trang điện tử mà nhờ nó có thể đi sâu vào thế giới hấp dẫn của nhạc và điệu nhảy và nền văn hóa Mỹ La tinh: có các thông tin về salsa và các đại hội salsa và âm nhạc châu Mỹ La tinh, cũng như các trường dạy nhảy chuyên về điệu salsa. www.salsa.org.pl

www.facebook.com/salsaorgpl