Đài phát thanh Ba Lan dành cho Hải ngoại cung cấp cho thính giả hơn 25 giờ chương trình trong các ngôn ngữ: Ba Lan, Anh, Nga, Bạch Nga, Ucraina và hebraj.

Polskie Radio dla Zagranicy Polskiego Radia SA
Al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
 
Liên hệ:
  • tel.+48 22 645 93 05
  • fax +48 22 645 39 52
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.radiozagranica.pl/

https://www.facebook.com/zagranica