Viện Ibn Chalduna do Bogusław R Zagórski thành lập là người tổ chức các hội nghị nhằm phổ biến các thành tựu khoa học triết học Ả rập- -Đạo hồi. Năm 2006 nhân dịp 600 năm ngày mất của triết gia nổi tiếngc cũng là tên của viện, Viện đã tổ chức hội nghị về chử đề về triết gia vĩ đại này. Nhiều ngài đại sứ các nước Ả rập đã có mặt. Viện còn tổ chức hàng loạt các bài giảng trong những ngày văn hóa Ba Lan tại Kuwait.

Instytut Ibn Chalduna

ul.Lenartowicza 6

05-820 Piastów

pow. pruszkowski

 


liên hệ:

tel. (022) 723 13 71