Trang điện tử Kaukaz.pl là trang bằng tiếng Ba Lan về chủ đề Gruzia. Trang giới thiệu các tài liệu phong phú về chủ đề Gruzia và vùng Cau-cas-dơ t- từ địa lý qua văn hóa đến kinh tế. Đặc biệt trang dành những phần quan trọng cho các thông tin tìm hiểu đất nước và các chỉ dẫn thiết thực dành cho các nhà du lịch.

Liên hệ:

 

  • Redaktor – Biên tập viên Krzysztof Dąbrowski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Administrator strony – Quản trị trang Marta Tymoszuk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 606 85 88 83
  • tel./fax: (+48 22) 612 11 97
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

www.kaukaz.pl
https://www.facebook.com/pages/Kaukazpl/417526120524?fref=ts