Trung tâm Migrant Fu Shenfu là địa điểm gặp gỡ của những người di dân sống tại Vác sa va tại trụ sở của các cga dòng Ngôi lời (Werbistów) được thành lập từ năm 2005. Fu Shenfu trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là người tu sỹ hạnh phúc. Danh hiệu này được đặt cho một trong những tu sỹ truyền đạo thuộc Dòng Ngôi lời tên là Józef Freinademetz, người chủ trì danh dự của trung tâm.
Ośrodek Migrant
ul. Ostrobramska 98
04-118 Warszawa

Liên hệ:

  • tel. (22) 610-02-52
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.migrant.pl