Biểu diễn các điệu nhảy Brazil quốc tế hay nhất đẹp nhất tại Ba Lan. Trường do Joanna Marków sáng lập. Co dạy samba không chỉ tại Ba Lan mà cả trên quê hương của samba (Rio de Janeiro - Centro Cultural Conexão, Escola de Samba Unidos da Tijuca) và nhiều nơi huấn luyện khác tại Âu châu do các nghệ nhân Brazil điều hành.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.dancabrasil.pl

www.facebook.com/dancabrasilpl?fref=ts