Dậy nấu ăn cho trẻ em từ 4 đến 16 do một phụ nữ Pháp và Mỹ sống tại Vác sa va thực hiện.


 

Ghi danh và các thông tin khác: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +48 501 093 691

 


www.littlechef.pl

www.facebook.com/SzkolaGotowania


www.facebook.com/SzkolaGotowania