Đại sứ quán Ru ma ni
phố Chopina 10
00-559 Warszawa

liên hệ:
tel.: (22) 621 59 83
fax: (22) 628 52 64

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Giờ làm việc:
pn-pt. 8.30-16.30


Phòng lãnh sự
tel. (22) 621 59 83

Phòng kinh tế
tel. (22) 628 33 00

 

www.varsovia.mae.ro