Nhiều người thực hành đạo Phật trên lãnh thổ Ba Lan trước và sau Đại chiến thế giưois thứ hai đã liên kết thành các nhóm không chính thức. Những nhóm Phật giáo tổ chức chính thức được hình thành vào giữa những năm tám mươi. Sự phát triển từng bước của các nhóm này đưa đến viêchj hình thành một loạt các tổ chức tôn giáo có đăng ký.

Polska Unia buddyjska pod patronatem jego Świątobliwości Dalajlamy
Trụ sở:

Grabnik 4

96-313 Jaktorów (gần Warszawa)

 

tel: +48 (022) 211 37 51 (làm việc từ 10-13 và 14-16, thứ hai nghỉ)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

http://buddyzm.eu.org/