Thư viện Áo sở hữu các bộ sách và tạp chí tiếng Đức, đặc biệt nhấn mạnh đến văn học Áo đương đại.
Ka ta lo thư viện có ở dạng on-line.

Biblioteka Austriacka
ul. Dobra 56/66
thuộc trụ sở của thư viện Trường tổng hợp UW
(Biblioteka Uniwersytecka)
00-312 Warszawa
 
giờ làm việc:
pn -pt 9.00 - 21.00
sb 12.00 - 19.00
ndz 15.00 - 20.00
 
Phòng mượn sách:
pn 13.00 - 19.00
wt - pt 11.00- 17.00


liên hệ:
tel. (22) 620 96 20, (22) 552 52 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

https://www.facebook.com/BibliotekaAustriackawWarszawie?fref=ts