Thống nhất cộng đồng Ormian và những người hâm mộ van hóa Ormian thực hiện được nhờ các cuộc gặp gỡ có hệ thống , hàng tháng phục vụ chủ đề các thành tựu của dân tộc Ormian, lịch sử văn hóa, chiếu phim, các cuộc gặp gỡ tôn giáo và các lễ cầu nguiyeenj theo nghi lễ Công giáo Ormian, các cuộc gặp gỡ trang trọng nhân dịp tết lễ, chia bánh thánh, các buổi biểu diễn của các nghệ sỹc Ormian, các cuộc du lịch trong và ngoài nước.

Chủ tịch Nhóm là Marta Axentowicz-Bohosiewicz, thư kí - Noemi Donigiewicz.


 

Liên hệ:
Marta Axentowicz-Bohosiewicz - prezes
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhóm hâm mộ Văn Hóa Ormian
Koło Zainteresowań Kulturą Ormian (KZKO)

www.ormianie.org.pl

www.kzko.ormianie.pl

www.ormianie.pl