Trang web và quỹ kaukaz.net thành lập từ lòng đam mê. Các tác giả mong muốn trang web quy tụ những người hâm mộ vùng Cau-cát- dơ, muốn cùng hoạt động và khám phá khu vực chưa được biêtd đến của thế giưois. Mục đích của Quỹ là phổ biến kiến thức về chủ đề Nam và Bắc Cau-cát- dơ - kiến thức không bị dàng buộc bởi định kiến và cái nhìn theo lối mòn stereotyp.
kaukaz.net giưois thiệu không chỉ văn hóa và đặc thù của từng dân tộc mà cả hoàn cảnh đương đại của người dân, cuộc sống thường ngày, các khó khăn vất vả.


www.kaukaz.net là trang ưeb dành cho những ai cho rằng Kaukaz t là một gì đó nhiều hơn chứ không chỉ núi đẹp.

 

liên hệ:

 


www.facebook.com/Kaukaz.net