“Skwer Ormianski” là tên gọi của một mảnh vườn ở khu Mokotow, nằm ở đầu hai phố Okrezna và phố Powsinska.

Địa điểm với tên gọi này được sự chấp thuận của hội đồng nhân dân khu phố Mokotow theo sự đề nghị của đại sứ nước cộng hòa Armenia ở Varsava vì ở đây có khá nhiều người Armenia sinh sống. Việc làm này có ý nghĩa nói lên sự gắn bó của họ với Varsava cùng với sự đóng góp của họ trong nền văn hóa Ba Lan. Nước Cộng hòa Armenia tặng Varsava một tượng hình thánh giá bằng đá quý và tượng này được đặt chính tại khu phố này. ở đây còn có cả một sân chơi nhỏ cho thanh thiếu niên.

Skwer Ormianski
Ngã tư phố Powsinskia và Okrszna.

Xem thêm thông tin ở: www.ormanie.org.pl