Đây là quán cà phê, nơi thường xuyên có chiếu ảnh slide từ các chuyến du lịch, gặp gỡ với các nhà du hành, chiếu phim, ca nhạc và dạy học cho thiếu nhi. Nội thất bên trong cho thấy có nhiều không khí từ những chuyến du lịch – những chiếc ghế cũ, là sưởi gạch, vô số bản đồ và sách du lịch. Południk Zero
ul. Wilcza 25

www.facebook.com/kawiarniaPoludnikZero