Đây là sáng chế của nghệ sỹ người Litva Linasa Domarackasa, ông dựng nên ở một vườn nhà trên phố Stalowa một nhà trưng bày làm bằng gỗ. Trên thân cây ở những chỗ không có vỏ ông vẽ lên đó hình tượng và chân dung các vị thánh ở các cùng lân cận.

Aleja Swietych Patronow
ul.Stalowa 41/47.
Cổng vào từ phố Strzelecka 28