Đõy là nơi tưởng niệm Maharadzy Jama Saheba Digrijaya Sinhaji, người Ấn Độ mà trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 đó giỳp đỡ hàng trăm trẻ em Ba Lan tồn tại ở Ấn Độ khi bị chớnh quyền Xụ-viết di dời từ những vựng đất biờn giới phớa đụng. Vỡ tờn ụng rất dài, khú đọc và khú nhớ nờn người ta đặt tờn tắt là “Skwer Dobrego Maharadzy”.

Trường Phổ thụng Trung học Số 1 ở phố Bednarska cũng được mang tờn ụng. Sau khi qua đời, ụng được nhà nước Ba Lan thưởng Huõn chương vỡ sự cống hiến của ụng.

Skwer Dobrego Maharadzy
Vườn nhỏ ở phố Opaczewska.