Nhà hàng Galil phục vụ tổng hợp cỏc mún từ Trung Cận Đụng, cỏc mún Chõu Âu và mún Ba Lan, bảo đảm cỏc quy tắc ăn kiờng của người Do Thỏi và sử dụng nguyờn liệu với chất lượng cao nhất.

Nhà hàng Galil (Tờn gọi trước là RAMBAM) nằm ở Trung tõm Varsava, tại một địa điểm độc đỏo với bầu khụng khớ tuyệt vời. Nhà hàng nằm trong một tũa nhà lịch sử, trờn ranh giới với khu nhà ở của người Do Thỏi Varsava trước đõy. Trưởng bếp của nhà hàng là ụng Rav Yosef Karasik. ễng luụn tuõn thủ cỏc quy định ăn chay và cỏc phong tục ngặt nghốo của tớn ngưỡng.

Mục đớch của nhà hàng là thỏa món cỏc khỏch hàng bằng những mún ăn tươi ngon, cầu kỳ, được sử dụng từ cỏc nguyờn liệu tốt nhất, sạch nhất, đặt mua từ nụng dõn trồng trọt bằng hỡnh thức tự nhiờn – Eco.

GALIL Restaurant
ul. Zielna 37.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +48 731 492 634

Giờ mở cửa:
Chủ Nhật: 14h ữ 23h.
Thứ 6: 11h ữ 14h.
Thứ 2 đến Thứ 5: 11h ữ 23h

www.facebook.com/misedet.galil