Một loạt cỏc bức tường tượng trưng cho văn húa truyền thống của nước Czeczenia (Vớ dụ: dao găm), người đàn ụng nhảy điệu Lezginka, Tổng thống Czeczenia Dwdajewa hoặc nhà họa sỹ nổi tiếng Azcharowa.

Triển lóm được đặt cạnh sõn vận động của một trường trung học cơ sở ở phố Raszynska. Trong trường cú nhiều lớp học của con em nhiều người nước ngoài cú văn húa khỏc nhau như học sinh từ Tõy Tạng, từ Czeczenia. Cỏc tranh vẽ tường được trỡnh bày với sự tham gia của nhà hội họa Dariusz Paczkowski cựng thanh thiếu niờn ở Trung tõm Sintar.

Galeria Czeczeńska
ul. Raszynska22.