Hàng ngày có những lớp tập hatha-joga dành riêng cho những người mới khởi đầu tập luyện, mà trước đây chưa có tiếp xúc với dạng thực hành này. Các buổi học được dẫn trong từng nhóm nhỏ, như vậy là bảo đảm được luôn có sự hướng dẫn cho từng người. Trong lớp học giáo viên hướng dẫn cho học sinh mọi hướng dẫn cần thiết. Jogamudra – Xưởng Joga của Piotr Künstler
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
ĐTDĐ: 0665 206 560
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.