Đồ gỗ Ấn Độ cú tớnh nghệ thuật cao rất độc đỏo nhưng khụng mất đi tớnh thời trang. Sự khỏc nhau về mẫu mó và màu sắc luụn khơi dậy sự chỳ ý của mọi người, mà ngay cả những người khỏch hàng cú yờu cầu cao. Đồ gỗ Ấn Độ được làm rất tỷ mỉ, cẩn thận, cú độ bền sử dụng cao, cũng như được cỏc khỏch hàng hài lũng về sự tiện lợi khi sử dụng trong một thời gian dài.

Cỏc của hàng đồ gỗ Ấn Độ bỏn nhiều chủng loại bàn ghế xuất xứ từ phương Đụng – trực tiếp nhập khẩu từ vựng Rajastan của Ấn Độ.

Chuỗi cỏc cửa hàng đồ gỗ Indigo cú đủ cỏc loại bàn ghế từ mẫu mó kiểu cổ điển đến hiện đại. Tại cửa hàng, khỏch hàng cú thể mua được cỏc đồ nội thất khỏc để trang trớ trong nhà cựng cất cỏc vật dụng thụng dụng hàng ngày được nhập khẩu từ Ấn Độ.

Địa chỉ cửa hàng:

www.indigo.info.pl
www.facebook.com/indigo

1.     al. Krakowska 37
Tel: +48 605 597 123
+48 (22) 715 6535
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.     ul. Krakowska 16
Tel: +48 500 672 710
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.     ul. Pulawska 326
Tel: +48 500 672 710
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


www.indigo.info.pl
Indigo na FB