Mô hình nghệ thuật liên tưởng như một cây cầu gỗ nối liền 2 phần được gọi là trại Do Thái nhỏ và trại lớn ở Varsava, tồn tại từ ngày 26 tháng 01 năm 1942.

Biểu tượng “Cây vắt ngang” là tượng trưng cho trại, khu vực sống của người Do Thái ở Varsava. Nó được nhắc tới trong bộ phim của đạo diễn Roman Polanski trong tác phẩm: “Nghệ sỹ dương cầm”. Mô hình được nhà thiết kế Tomasz Tusch – Leca bằng hai đôi cột bằng kim loại. Chúng được nối với nhau bằng các sợi quang học chiếu sáng tạo nên như sàn cầu và thành cầu trước đây được treo lên trên phố lạnh (Chtodna)

Kladka Pamieci
ul.Chłodna – cùng góc phố với Zelazna.