Đây là một con phố duy nhất nằm trong khuôn viên của trại những người Do Thái Varsava được giữ lại nguyên vẹn kiến trúc các nhà dọc hai bên phố, mặc dù cả phố bị san bằng trong thời gian chiến tranh và những năm sau này. Trải qua một thời gian dài các ngôi nhà đều bị xuống cấp nghiêm trọng, cho tới năm 2011 người ta mới bắt đầu sửa chữa 2 dãy nhà trong số 4 dãy còn tồn tại qua chiến tranh.

Trên phố này thường diễn ra liên hoan văn hóa Do Thái – Varsava Singera: www.projektprozna.pl