„La Fontaine” là trường Tiểu học Dân lập, có hệ thống giảng dạy hội nhập Ba Lan – Pháp (các lớp học tiếng Ba Lan và tiếng Pháp mang tính chất cơ sở bổ túc). Các giáo viên dựa vào các phương pháp sư phạm cách mạng của C. Freinet và M. Montessori. Trong chương trình, trẻ em được học mỹ thuật, nghệ thuật kịch và phát thanh. Học hành rất nhẹ nhàng, các cháu được làm quen với văn hóa và ngôn ngữ Pháp. „La Fontaine” là trường Tiểu học Dân lập, có hệ thống giảng dạy hội nhập Ba Lan – Pháp (các lớp học tiếng Ba Lan và tiếng Pháp mang tính chất cơ sở bổ túc). Các giáo viên dựa vào các phương pháp sư phạm cách mạng của C. Freinet và M. Montessori. Trong chương trình, trẻ em được học mỹ thuật, nghệ thuật kịch và phát thanh. Học hành rất nhẹ nhàng, các cháu được làm quen với văn hóa và ngôn ngữ Pháp.

C. Freineta i M. Montessori

La Fontaine


Địa chỉ trường: Wiertnicza 75, 02-952 Warszawa (quận Wilanów)

Địa chỉ trường mẫu giáo: Rolna 177, Warszawa 02-729 (bến metro Służew)

Phòng thư ký:

(022) 885 00 20

0 519 133 057

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.lafontaineprzedszkole.pl