Khỏch hàng cú thể mua tại chỗ hoặc đặt sỏch qua mạng. Ở đõy, cú cỏc loại sỏch, sỏch õm nhạc, đĩa phim sản xuất ở Nga. Nhiều nhất trong cỏc loại sỏch là cỏc loại sỏch giỏo khoa để học tiếng Nga và cỏc loại tiểu thuyết của Nga cũng như cỏc sỏch kinh điển của thế giới.

Trong trường hợp hết sỏch, khỏch hàng cú thể đặt mua. Hiệu sỏch cú chớnh sỏch giảm giỏ cho khỏch hàng quen, cho học sinh và sinh viờn.
Hiệu sỏch Nga BOOKER cú nhiều sỏch hay, cỏc đĩa thu õm nhạc nguyờn bản, đĩa phim hay và sự phục vụ khỏch hàng tận tỡnh.

Giờ mở cửa: 11h ữ 19h cỏc ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
Liờn hệ:
Tel./fax: (22) 826 17 36
Telefon komórkowy: 504 015 457
e-mail: biuro@ksiegarniarosyjska.p

Địa chỉ: Księgarnia Rosyjska BOOKER
ul. Ptasia 4.
00 -138 Warszawa.

www.ksiegarniarosyjska.pl