Firma stara się krzewić kulturę wschodnią wśród polskich ogrodników, zarówno hobbystów - amatorów jak i profesjonalistów. Współorganizuje wystawy i dni bonsai a także zapraszamy do Polski znane osobistości ze świata bonsai.

Công ty cố gắng truyền bá văn hoa phương Đông đến những người trồng vườn Ba lan, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Công ty còn tham gia tổ chức triển lãm, ngày hội bonsai, cũng như mời những người nổi tiếng trong thế giới bosai đến Ba lan.
Địa chỉ:

Vườn Bonsai Nhật Bản/ Japońskie Ogrody Bonsai

ul. Połczyńska 120 A

www.ogrodybonsai.pl