Đồ gốm Mariposa có bán các sản phẩm gốm thủ công của Tây Ban Nha, trong đó có: khay, đĩa đựng hoa quả, bình, lọ hoa, đĩa ăn và những sản phẩm khác. Xin liên hệ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel : 500 495 221


Một số sản phẩm có trưng bầy tại:
Galerii Magiel
ul. Brzeska 6

http://ceramika.sklep2.pl/