Pasta i Basta Café là một trong số nhỏ các nhà hàng Ý tại quận Mokotów. Không khí đầm ấm gia đình của nhà hàng rất hợp với các gia đình có con nhỏ. Trong nhà hàng có phòng riêng cho người hút thuốc. Địa chỉ và trang web:

Pasta i Basta Café
ul. Odolańska 5

www.pastaibasta.pl