Herezja, nhà hàng ba tầng tại trung tâm Vacsava, bao gồm club, phòng tranh và nhà hàng chuyên bán các món ăn Ấn độ, Thái lan và châu Âu. Phòng tranh có bầy bán đồ gỗ phong cách Ấn độ và nhiều sản phẩm trang trí khác. Địa chỉ và liên hệ:

Herezja
ul. Chłodna 35/37

tel. 22 620 10 62
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.herezja.com