Latino Bar là câu lạc bộ mà hàng ngày có thể nghe nhạc và nhảy nhạc Mỹ la tinh nhu nhạc Cu ba < Brazil, và Áchentina. LATINO BAR
ul. Sienkiewicza 4

www.facebook.com/pages/Latino-Bar/155721927829105