Cửa hàng Skład Bananów là cửa hàng của hãng Masala- Các hương vị của thế giới, bán các sản phẩm ẩm thực á châu, Nam mỹ, Tây âu hay Gruzia, và cả các sản phổm đồ gốm. Ở đây thường diễn ra các đaowtj dạy nấu ăn Masala.

http://skladbananow.pl/
Skład Bananów
ul. Wołodyjowskiego 47A

Kontakt:

tel.: 22 394 95 82

www.masala.com.pl
http://skladbananow.pl/