Cửa hàng 'Fajny Fajans' (Đồ sành đẹp) bán online với các mặt hàng phong phú của ngành sành sứ Bồ Đào Nha thuộc sản phẩm của một trong những nhà máy sành sứ nổi tiếng nhất trên thế giới của khu vực này- Faiancas Artisticas Bordalo Pinheiro Ltd. được thành lập vào cuối thế kỷ XIX tại vùng Caldas da Rainha.